De grondlegger van De Oude Stee, Carel van den Broeck, werd op 9 juli 1932 door Provinciale Waterstaat gedwongen een akte van verkoop te ondertekenen van vele percelen van zijn grond voor het graven van het Hilversumskanaal en de aanleg van de provinciale weg Hilversum-Vreeland.


Wat overbleef was 8 hectare grond, laagland en water waar waterlelies in bloeiden en wilde zegge de slootkanten sierde. Maar door de modder die vrijkwam bij het aanleggen van het kanaal werd alles een modderpoel en dat gaf een troosteloze aanblik.

In 1935 kwamen de eerste pioniers die in overleg traden met de eigenaar en zo werd de volkstuin geboren. Er kwamen tuinhuisjes, er was tegenwerking en op 11 september 1970 was er de officiële oprichting van een vereniging. Het eerste bestuur was een feit. Er kwamen statuten en reglementen, een Commissie van Toezicht en Beroep.

Ook toen al ontstonden de eerste geschillen tussen de tuinders en de uitdrukking: "Ik rijg je aan mijn mestvork", zullen we tegenwoordig niet meer horen.
In 1993 werd de vereniging eigenaar van de grond en nog steeds kunnen we dankbaar zijn voor al het werk wat de toenmalige bestuurders uitvoerde en natuurlijk het geweldige gebaar van Mevrouw A.A.H. van den Broeck en haar huisgenoot Map Verhoef.
Zij vonden het mooi als zij mensen zagen genieten van hun stukje natuur .
Hulde en niets dan hulde aan deze lieve mensen en ook aan alle oud-bestuurders .
Inmiddels is onze vereniging gegroeid naar meer dan 160 tuinende leden.