Spreekuur

Elke 1e zaterdag van de maand (m.u.v. januari) kan je van 11:00 tot 12:00 uur langskomen in ons verenigingsgebouw.

Technische zaken

Voor verhuur van machines en materialen of kopen van zand en tegels, kan je contact opnemen met Jan Hartman.

Werkgroep

Elke dinsdagochtend is de werkgroep aanwezig voor terreinwerk-zaamheden olv Cor van Ouwerkerk. Vind je het leuk om op de dinsdagochtend enige activiteiten voor de vereniging te doen klik hier.

Commissie van toezicht

Deze ziet toe op het houden aan het huishoudelijk reglement door de leden. Indien je vragen hebt over onderhoud, kom dan langs op het spreekuur, elke 1e zaterdag van de maand om 11:00 uur in het verenigingsgebouw.

Inschrijven of opzeggen

Voor inschrijving of opzegging van de volkstuin neem u contact op met de secretaris, secretaris@volkstuinoudestee.nl

Boten commissie

Voor alle vragen over de boten stuur je een mail naar Frans van Ditshuizen, frans_van_ditshuizen@hotmail.com

Publicatiebord

Bij de ingang van het hoofdpad vanaf de parkeerplaats staat een publicatiebord.