Spreekuur

Elke 1e zaterdag van de maand (m.u.v. januari) kan je van 11:00 tot 12:00 uur langskomen in ons verenigingsgebouw.

Technische zaken

Voor verhuur van machines en materialen of kopen van zand en tegels, kan je contact opnemen met secretasriaat@volkstuinoudestee.nl

Vrijwilligersdagen

Elke 2e zaterdagochtend van de maand, kan je komen helpen buiten onderhoud op het terrein te verrichten.

Commissie van toezicht

Deze ziet toe op het houden aan het huishoudelijk reglement door de leden. Indien je vragen hebt over onderhoud, kom dan langs op het spreekuur, elke 1e zaterdag van de maand om 11:00 uur in het verenigingsgebouw.

Inschrijven, adreswijziging of opzeggen

Voor inschrijving of opzegging van de volkstuin neem u contact op met de ledenadministratie, ledenadministratie@volkstuinoudestee.nl

Boten commissie

Voor alle vragen over de boten stuur je een mail naar naar de commissie: cvt@volkstuinoudestee.nl

Publicatiebord

Bij de ingang van het hoofdpad vanaf de parkeerplaats staat een publicatiebord.