Mededelingen

 

Jaarvergadering 20 maart 2020

De jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 20 maart as in de Kraaiennest, de Oude School in Kortenhoef vanaf 19.30 uur.

Een maand tevoren ontvangt u het jaarverslag en de agenda. Aansluitend is een borrel.

Gezellig dat je komt.

Lees meer »

Jaarvergadering 2019

Op dinsdagavond 16 april 2019 was de Algemene jaarvergadering met de leden.

Met een grote opkomst zijn onder andere de volgende zaken besproken:

 

  • Joop Slor is in het zonnetje gezet na zijn besluit om te stoppen met het voorzitterschap. Joop heeft zich in die rol ruim 6 jaar ingezet in het belang van de vereniging. Hij werd met een groot applaus bedankt voor zijn blijvende betrokkenheid.
  • Het interim voorzitterschap wordt door Cees Samuel ingevuld tot er een definitieve voorzitter is benoemd.
  • Met ingang van 1 januari 2020 wordt de huurprijs per verhoogd naar € 0,45
Lees meer »

Vrijwilligersdag 8 september 2018

Tijdens de vrijwilligersmiddag is er hard gewerkt door 25 vrijwilligers. Het fietsenhok is schoongemaakt en afgeschilderd, alle bebording is weer goed zichtbaar en er is veel gemaaid en gesnoeid.

 

Aansluitend een gezellige BBQ en borrel bij het verenigingsgebouw. Voornemen is om dat ieder voor- en najaar te blijven organiseren

Lees meer »

Jaarvergadering 2018

 

Dinsdag 17 april 2018 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De volgende besluiten zijn genomen:

  • Optie om proeftijd te verlengen door bestuur;
  • Maximale taxatiewaarde tuinhuisjes verhoogd naar 4.500 euro;
  • Invoering van een jaarlijks onderhoudsfond van 10 euro met ingang van 1 januari 2019;
  • Kandidaat-leden mogen 1x weigeren, dan onderaan de lijst.

 

Lees meer »

Frisse entree

Ingang van de volkstuin weer helemaal bij de tijd.

In navolging op het plaatsten van de stelconplaten en het opnieuw asfalteren van de brug en de de ingang van het parkeerterrein zijn nu ook de brugleuningen en de slagboom geschilderd. Dit laatste is gedaan door vrijwilligers. Uiteraard zijn wij daar ook heel blij om.

Bij deze, vrijwilligers: Hartelijk dank voor jullie fantastische inzet.

Lees meer »

Brug afgesloten

Op donderdag 31 augustus 2017 volkstuinencomplex niet bereikbaar.

Op donderdag 31 augustus is het volkstuinencomplex niet bereikbaar. Op deze dag zal de brug zonodig herstelt en opnieuw geasfalteerd worden. Omdat het een reparatie van één dag betreft en dat het een doordeweekse dag is zal er dan ook geen noodbrug aangelegd worden. We hopen hierna nog vele jaren met veel plezier de brug te gebruiken.

Lees meer »

Jaarvergadering 2017

Woensdagavond 19 april 2017 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering in "de oude school" te Kortenhoef.

Op woensdagavond 19 april 2017 was er de jaarlijkse ledenvergadering
waarbij ongeveer 30 leden aanwezig waren ( van de meer dan 160 leden) .
In goede sfeer werd het jaarverslag 2016 besproken en werd met toestemming van
de aanwezige leden een nieuwe secretaris benoemd en wel Caroline Schouten van der Velden.
Ook de nieuwe huurcommissie de heer Henk van de Berg werd met toestemming benoemd.
Er werden belangrijke onderwerpen als verlichting en beveiliging besproken.
Tevens is er goedkeuring gegeven aan het onderhoudsfonds, wat in zal houden dat ieder tuinend lid € 10,00 per tuinjaar aan het onderhoudsfonds bijdraagt.

Indien u meer wil weten over de vergadering en de besluiten dan bent u welkom op het spreekuur
De eerste zaterdag in mei ( 6 mei vanaf 11.00 uur ).

Lees meer »