Mededelingen

 

Opschorting bijeenkomsten in november

I.v.m. de verscherpte maatregelen rondom de strijd tegen de Coronavirus, is in november 2020 geen bestuursvergadering, spreekuur en vrijwilligersochtend op de gezette dagen.

We hopen dat iedereen zich op het complex aan de regels houden, zodat iedereen toch nog even eruit kan op zijn tuintje. 

Lees meer »

Tuinieren op 1,5 meter afstand

De virus is weer opgelaaid, dus herinneren we een ieder graag eraan om ook op ons complex rekening te houden met de maatregelen:

 

  • Houd afstand van elkaar in ieder geval 1,5 meter.
  • Ook op de paden, als we elkaar tegenkomen, blijf dan niet op het midden van het pad lopen, maar geef elkaar de ruimte.
  • Vermijd vorming van groepen met meer dan 2 personen buiten het eigen huishouden. Ook hier geldt 1,5 meter afstand. 

 

Samenvattend, denk om uw eigen gezondheid, maar zeker ook met de gezondheid van anderen. Gezien de omstandigheden waar we mee te maken hebben, is het hebben van een volkstuin nu een kostbaar bezit. Laten we dat ook als heel kostbaar blijven bezien, zodat we er met elkaar van kunnen blijven genieten.

 

We willen graag allemaal uit de greep van dit virus blijven en hopen gezond verder te tuinen.

Lees meer »

Tuinieren op 1,5 meter afstand

Helaas moeten we constateren dat sommige tuinders zich niet aan de regels houden i.v.m. het Corona virus op ons complex. Ook op ons complex gelden de volgende regels.

 

1e. Houd afstand van elkaar in ieder geval 1,5 meter.

2e. Ook op de paden, als we elkaar tegen komen blijf dan niet op het midden van het pad lopen, maar geef elkaar de ruimte.

3e. Vermijd ook om met meer dan twee personen te groeperen. Ook hier geldt 1,5 meter afstand. Tenzij het een gezin betreft.

4e. Ouders houd je kinderen op de tuin en laat ze niet op het complex rondzwerven. Ook niet spelen op het parkeerterrein of de dijk.  (dit is een regel die zo wie zo geldt)

 

Samenvattend, denk om uw eigen gezondheid, maar zeker ook met de gezondheid van anderen.

Gezien de omstandigheden waar we mee te maken hebben, is het hebben van een volkstuin nu een kostbaar bezit. Laten we dat ook als heel kostbaar blijven bezien, zodat we er met elkaar van kunnen blijven genieten.

We willen graag allemaal uit de greep van dit virus blijven en hopen gezond verder te tuinen.

Lees meer »

Jaarvergadering 2019

Op dinsdagavond 16 april 2019 was de Algemene jaarvergadering met de leden.

Met een grote opkomst zijn onder andere de volgende zaken besproken:

 

  • Joop Slor is in het zonnetje gezet na zijn besluit om te stoppen met het voorzitterschap. Joop heeft zich in die rol ruim 6 jaar ingezet in het belang van de vereniging. Hij werd met een groot applaus bedankt voor zijn blijvende betrokkenheid.
  • Het interim voorzitterschap wordt door Cees Samuel ingevuld tot er een definitieve voorzitter is benoemd.
  • Met ingang van 1 januari 2020 wordt de huurprijs per verhoogd naar € 0,45
Lees meer »

Vrijwilligersdag 8 september 2018

Tijdens de vrijwilligersmiddag is er hard gewerkt door 25 vrijwilligers. Het fietsenhok is schoongemaakt en afgeschilderd, alle bebording is weer goed zichtbaar en er is veel gemaaid en gesnoeid.

 

Aansluitend een gezellige BBQ en borrel bij het verenigingsgebouw. Voornemen is om dat ieder voor- en najaar te blijven organiseren

Lees meer »

Jaarvergadering 2018

 

Dinsdag 17 april 2018 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De volgende besluiten zijn genomen:

  • Optie om proeftijd te verlengen door bestuur;
  • Maximale taxatiewaarde tuinhuisjes verhoogd naar 4.500 euro;
  • Invoering van een jaarlijks onderhoudsfond van 10 euro met ingang van 1 januari 2019;
  • Kandidaat-leden mogen 1x weigeren, dan onderaan de lijst.

 

Lees meer »

Frisse entree

Ingang van de volkstuin weer helemaal bij de tijd.

In navolging op het plaatsten van de stelconplaten en het opnieuw asfalteren van de brug en de de ingang van het parkeerterrein zijn nu ook de brugleuningen en de slagboom geschilderd. Dit laatste is gedaan door vrijwilligers. Uiteraard zijn wij daar ook heel blij om.

Bij deze, vrijwilligers: Hartelijk dank voor jullie fantastische inzet.

Lees meer »

Brug afgesloten

Op donderdag 31 augustus 2017 volkstuinencomplex niet bereikbaar.

Op donderdag 31 augustus is het volkstuinencomplex niet bereikbaar. Op deze dag zal de brug zonodig herstelt en opnieuw geasfalteerd worden. Omdat het een reparatie van één dag betreft en dat het een doordeweekse dag is zal er dan ook geen noodbrug aangelegd worden. We hopen hierna nog vele jaren met veel plezier de brug te gebruiken.

Lees meer »

Jaarvergadering 2017

Woensdagavond 19 april 2017 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering in "de oude school" te Kortenhoef.

Op woensdagavond 19 april 2017 was er de jaarlijkse ledenvergadering
waarbij ongeveer 30 leden aanwezig waren ( van de meer dan 160 leden) .
In goede sfeer werd het jaarverslag 2016 besproken en werd met toestemming van
de aanwezige leden een nieuwe secretaris benoemd en wel Caroline Schouten van der Velden.
Ook de nieuwe huurcommissie de heer Henk van de Berg werd met toestemming benoemd.
Er werden belangrijke onderwerpen als verlichting en beveiliging besproken.
Tevens is er goedkeuring gegeven aan het onderhoudsfonds, wat in zal houden dat ieder tuinend lid € 10,00 per tuinjaar aan het onderhoudsfonds bijdraagt.

Indien u meer wil weten over de vergadering en de besluiten dan bent u welkom op het spreekuur
De eerste zaterdag in mei ( 6 mei vanaf 11.00 uur ).

Lees meer »