ARTIKEL 1 VOORWAARDEN VOOR EEN BOOT

 1. Iedere tuinder mag één boot in het water van het complex hebben.
 2. Het hebben van een boot is geheel op eigen risico.
 3. Een boot mag maximaal 6 meter lang zijn en 1,75 meter breed.
 4. Een boot mag geen vaste kajuit hebben.
 5. Een boot moet door middel van eigen spierkracht voortbewogen kunnen worden.
 6. Een boot moet van een code of naam voorzien zijn. De code of naam wordt aan de botencommissie doorgegeven.
 7. Boten die langer dan een jaar (seizoen) onbeheerd worden achtergelaten worden door de vereniging verwijderd/verkocht.

 

ARTIKEL 2 LIGPLAATS

 1. Een boot kan in de sloot liggen langs de Vreelandseweg, de eigen tuin of de weilandenkant.
 2. Een meerpaal moet in het water staan, niet in de grond, dit i.v.m. beschadiging van de beschoeiing en evt. trekstangen.
 3. Het is verboden boten aan de beschoeiing vast te maken.
 4. Tussen de boot en beschoeiing dienen stootkussens te zitten.

 

ARTIKEL 3 STALLING

 1. Een boot, als genoemd onder artikel 1 mag gestald worden op de eigen tuin, in de botentuin of op de wal langs de weilanden kant.
 2. Voordat een boot op de walkant gestald kan worden moet aan de aangrenzende tuinder toestemming gevraagd worden door de booteigenaar.
 3. De booteigenaar dient bij stalling aan de walkant de ruimte te onderhouden.

  

ARTIKEL 4 LIGPERIODE

 1. De ligperiode voor de boten op het complex is van 15 maart tot 30 september.
 2. Aan de weilandkant mogen boten het hele jaar in het water blijven liggen.
 3. De boten langs de Vreelandseweg dienen voor 1 oktober uit het water gehaald te worden.

 

ARTIKEL 5 ONDERHOUD

 1. De booteigenaar wordt geacht de plek waar de boot wordt gestald en/of ligt te onderhouden. Dit betekent gras maaien en sloten schoonhouden.
 2. 1 oktober is belangrijk omdat de sloot door waterschap schoongemaakt wordt met een maaiboot. Als er dan schade ontstaat is dit voor eigen risico.
 3. Als er nog boten in het water liggen kan een boete worden opgelegd door het waterschap.

 

ARTIKEL 6 BOTENTUIN

 1. De vereniging stelt een botentuin beschikbaar.
 2. De botentuin is tussen 15 maart en 1 april geopend om de boot naar de ligplek te brengen.
 3. De botentuin is tussen 15 september en 1 oktober geopend om de boot daar te stallen.
 4. Bij het stallen van de boot buiten de periode als genoemd in artikel 6 lid 2 en 3, wordt een vergoeding van 15 euro gevraagd in verband met het openen en sluiten van het geheel.

 

ARTIKEL 7 OVERIGE BEPALINGEN

 1. Het bestuur van de vereniging wijst een botencommissie aan, deze bestaat uit 2 leden.
 2. De botencommissie bewaakt de naleving van het Botenreglement.
 3. Het bestuur behoudt zich het recht voor om op advies van de botencommissie te handhaven.

 

Botenreglement
PDF – 126.3 KB 87 downloads