Botenreglement 2022
PDF – 31,2 KB 459 downloads

Een boot moet altijd gemeld worden bij de botencommissie. Klik hier om de boot aan te melden.

LET OP.

De boot eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van de toegewezen walkant. Mocht het hoogheemraadschap boetes opleggen voor achterstallig onderhoud dan worden die op de booteigenaar verhaald.

 

Vanaf 15 oktober vindt er een schouw plaats door het hoogheemraadschap op voldoende onderhoud van de walkant.